در صورتی که صفحه لب تاب شما شکسته است متاسفانه قابل تعمیر نمی باشد و باید آنرا برای تعویض به مرکز خدمات رایانه ای آریا سیستم منتقل نمایید ، تعویض صفحه لب تاب حدود یک ساعت زمان میبرد لازم به ذکر است که این کار را خودتان انجام ندهید چون ممکن است حین باز کردن لب تاب به کابل های فلت آسیب بزنید و در برخی موارد به مادربرد هم آسیب جدی وارد کنید .این کار را به ما بسپارید